Maaperän kosteus:

Kuiva
Märkä

Ilman lämpötila:

  °C

Tuulen nopeus

 m/s

Liete tyyppi:

Karja
Sika

Kuiva materiaali:

 %

Ammoniumnitraatti:

 kg N / m 3

Sovellustekniikka:

Laajalevitys
Vetoletku
Laskeutuminen (avoimet ojat) / happamoituminen pH 6,4

Lietemäärä:

 m3/ha

Tulokset:

Nmax:  %

Ntab:  kg N / ha

Km:  tunteja