Liete tieto

Liete tyyppi

Ammoniumi:
Ammoniakki liedessä täytyy olla 0 yläpuolella
 Kg/m3

Fosfori:
 Kg/m3

Kalium:
 Kg/m3

Sulfaatti:
 Kg/m3

 

Ammoniumi:
 Kg/m3

Fosfori:
 Kg/m3

Kalium:
 Kg/m3

Sulfaatti:
 Kg/m3

Pelto tieto

Viljelykasvi tyyppi

Syötä numero 0 ja 700 väliltä
Kg/ha
Syötä numero 0 ja 700 väliltä
Kg/ha
Syötä numero 0 ja 700 väliltä
Kg/ha
Syötä numero 0 ja 700 väliltä
Kg/ha

Hehtaaritarve koko kaudelle, normatiivisia arvoja tulee pitää ohjeellisina.

Ammoniumi:
 Kg/ha

Fosfori:
 Kg/ha

Kalium:
 Kg/ha

Rikki (Leikkaus 1):
 Kg/ha

Rikki (Leikkaus 2-5):
 Kg/ha

Maatyyppi

Normaali tuotto koko kauden:

Syötä numero 1 ja 11000 väliltä
Kg KA/ha

Hehtaari:

Syötä numero 1 ja 9999 väliltä
ha

Ajokertojen määrä / leikkuu:

Urakoitsija kulut:
 €/m3
 €/ha

Lisää lisäaine
Kyllä Ei
 €/L

 L/m3

 ha

Lisää typen estäjä
Kyllä Ei
 €/L

 L/ha

 ha

Satohinta:
 €/HKg €/Kg KA

Rikki (kaupallinen lannoite):
 €/Kg

Typpi (kaupallinen lannoite):
 €/Kg

Happohinnat:
 €/L
 €/Kg S

Ammoniakki hinta:
 €/Kg N

Leikkuu /
ajokerran
numero
Sovellus-
tekniikka
Maa
kosteus
Ilman
lämpötila
Tuulen
nopeus
Kuiva-aineen
sisältö
Alku pH  /
Suutin
leveys
Haluttu pH  /
Kaistalelevitys
leveys
Happo
kulutus
Kokonaispäästöt Teoreettinen N päästöjen vähennys Oletettu sadon kasvu
0  (0) Kg N/ha 0 %  ±  0  ≈  0 Kg N/ha
 HKg/ha  Kg KA/ha
 %

Lisää ammoniakki: Aseta jälkilieteen määrä: Happamoitumisen suunnitelma:
Manuaalisesti
Leikkuu /
ajokerran
numero
Liete
määrä
m3/ha
Ammoniakki
lisäys
Kg N/m3
Kokonais
ammoniakki
Kg N/ha
Kokonais
fosfori
Kg P/ha
Kokonais
kaliumi
Kg K/ha
Kokonais
rikki
Kg S/ha
Happo
L/m3
Kaiken kaikkiaan tulot verrattuna tavalliseen kaistalelevitykseen:  €
Tulosta

Liete tieto:

Ammoniumi:
0 Kg/m3
Fosfori:
0 Kg/m3
Kalium:
0 Kg/m3
Rikki:
0 Kg/m3
Lannan kokonaismäärä:
0 m3

Pelto tieto

Sato:
Maa:
Hehtaari:
 ha
Oletettu sadon kasvu:
 HKg/ha Kg KA/ha
Lisääntynyt N käyttö:
 Kg N/ha

Kokonaisuus kaikista leikkauksista

Ammoniakki:
0 Kg N/ha
Ammoniumi:
0 Kg N/ha
Fosfori:
0 Kg P/ha
Kalium:
0 Kg K/ha
Rikki:
0 Kg S/ha

Leikkuu / ajokerran numero Lietemäärä m3/ha Happomäärä L/m3 pH vähennys
Kulu Arvo
Ammoniakki
 €
Rikkihappo
 €
SyreN
 €
Lisäaine
 €
Satohävikki
 €
Kokonaiskustannukset:
 €
Säästöt Arvo
Typpilannoitus
 €
Rikkilannoitus
 €
Lisääntyneen sadon tulot
 €
   
   
Kokonaissäästöt/-kulut:
 €
Kaiken kaikkiaan tulot verrattuna tavalliseen kaistalelevitykseen:  €

SyreN Arvioija on ilmainen palvelu BioCover A/S:ltä

Tämän mallin tulokset ovat arvioita, parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan. Sekä mallin että todellisuuden laajan montitoimisuuden vuoksi, pellolla saadut tulokset voivat vaihdella.

Biocover A/S e iota vastuuta arvioija mallin käytöstä neuvojana tai muissa kaupallisissa tarkoituksissa.

Arvioita ei voida käyttää lannoitteen kirjanpidossa. Hapottamisen käyttö tulee aina korjata lannoitussuunnitelman mukaan.

Happolämpötilan korjaus

Happolämpötila:
 °C
 Kg S /L Rikkihappo

Ammoniakin muuntokerroin

 L H2SO4 / Kg NH3
 Kg S / Kg N

Valmistuksen alla…

back
next

SyreN Arvioija on ilmainen palvelu BioCover A/S:ltä

Tämän mallin tulokset ovat arvioita, parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan. Sekä mallin että todellisuuden laajan montitoimisuuden vuoksi, pellolla saadut tulokset voivat vaihdella.

Biocover A/S e iota vastuuta arvioija mallin käytöstä neuvojana tai muissa kaupallisissa tarkoituksissa.

Arvioita ei voida käyttää lannoitteen kirjanpidossa. Hapottamisen käyttö tulee aina korjata lannoitussuunnitelman mukaan.

Käyttämällä vähän työleveys nurmikentillä, vahingoista tapahtuu funktiona ajo taajuus kentän raskaita koneita.

leikkaus/syöttö:

Suutin leveys:
Kaistalelevitys leveys:
Paino täynnä lietteen vaunun Akseleiden lukumäärä perävaunun Rengaspaine
 tonni
 tonni

Satohävikki

Leikkuu / ajokerran numero KA Kg KA/ha
Matalan ja korkean työleveyden erotus:  €