Mest informatie

Mest type

Ammonium:
Ammonium in de mest moet boven 0 zijn 0
 Kg/m3

Fosfor:
 Kg/m3

Kalium:
 Kg/m3

Sulfaat:
 Kg/m3

Ammonium:
 Kg/m3

Fosfor:
 Kg/m3

Kalium:
 Kg/m3

Sulfaat:
 Kg/m3

Veld informatie

Gewas type

Voer een getal in tussen 0 en 700
Kg/ha
Voer een getal in tussen 0 en 700
Kg/ha
Voer een getal in tussen 0 en 700
Kg/ha
Voer een getal in tussen 0 en 700
Kg/ha

Behoeften per hectare voor het hele seizoen, cijfers moeten worden beschouwd als indicatieve norm.

Ammonium:
 Kg/ha

Fosfor:
 Kg/ha

Kalium:
 Kg/ha

Zwavel (Snede/Maaibeurt 1):
 Kg/ha

Zwavel (Snede/Maaibeurt 2-5):
 Kg/ha

Grond type

Normale oogstopbrengsten voor volledig seizoen:

Voer een getal in tussen 1 en 11000
Kg DS/ha

Hectare:

Voer en getal in tussen 1 en 9999
ha

Aantal banen/slag:

Aannemer kosten:
 €/m3
 €/ha

Toegevoegd toevoegingsmiddel
Ja Nee
 €/L

 L/m3

 ha

Voeg stikstof remmer
Ja Nee
 €/L

 L/ha

 ha

Gewas prijs:
 €/HKg €/Kg DS

Zwavel (meststoffen):
 €/Kg

Stikstof (meststoffen):
 €/Kg

Zuur prijs:
 €/L
 €/Kg S

Ammonium prijs:
 €/Kg N

Slag /
baannummer
Applicatie-
techniek
Grond
vochtigheid
Lucht
temperatuur
Wind
snelheid
Droge stof
inhoud
Start pH  /
Injector
breedte
Gewenst pH  /
Slangarm
breedte
Zuur
verbruik
Total emissie Theoretische reductie van de emissie Verwachte opbrengst toename
0  (0) Kg N/ha 0 %  ±  0  ≈  0 Kg N/ha
 HKg/ha  Kg DS/ha
 %

Voeg ammonium toe: Voeg hoeveelheid mest toe: Verzuring strategie:
Met de hand
Slag /
baannummer
Mest
hoeveelheid
m3/ha
Ammonium
toevoeging
Kg N/m3
Totaal
ammonium
Kg N/ha
Totaal
Fosfor
Kg P/ha
Totaal
Kalium
Kg K/ha
Totaal
zwavel
Kg S/ha
Zuur
L/m 3
Totale verdiensten in vergelijking met gewone slanglegging:  €
Print

Mest informatie:

Ammonium:
0 Kg/m3
Fosfor:
0 Kg/m3
Kalium:
0 Kg/m3
Zwavel:
0 Kg/m3
Totale hoeveelheid mest:
0 m3

Veld informatie

Gewas:
Grond:
Hectare:
 ha
Verwachte opbrengst toename:
 HKg/ha Kg DS/ha
Verhoogd N gebruik:
 Kg N/ha

totaal voor alle sneden/maai beurten

ammonium:
0 Kg N/ha
Ammonium:
0 Kg N/ha
Fosfor:
0 Kg P/ha
Kalium:
0 Kg K/ha
Zwavel:
0 Kg S/ha

Slag/baannummer Mest hoeveelheid m3/ha Zuur hoeveelheid L/m3 pH reductie
uitgave waarde
ammonium
 €
Zwavelzuur
 €
SyreN
 €
Additief
 €
Opbrengst verlies
 €
Totale kosten:
 €
besparingen waarde
Stikstof bemesting
 €
Zwavel bemesting
 €
Verdiensten van opbrengst toename
 €
   
   
Totale besparingen/inkomsten:
 €
Totale verdiensten in vergelijking met gewone slanglegging:  €

SyreN Schatter is a gratis service van BioCover A/S

De resultaten van dit model moeten beschouwd worden al seen schatting, gebaseerd op de beste beschikbare kennis. Vanwege de grote complexiteit van zowel het model en de realiteit, kunnen resultaten in het veld variëren van de schatting.

Biocover A/S neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van het schatting model voor consultancy services of andere commerciële doelen.

Ramingen kunnen niet worden gebruikt als meststofbedrijf. Het gebruik van de verzuring moet altijd worden gecorrigeerd met behulp van bestaande meststofplan.

Corrective van de zuur temperatuur

Zuur temperatuur:
 °C
 Kg S /L Zwavelzuur

Conversie factor voor ammonium for ammonia

 L H2SO4 / Kg NH3
 Kg S / Kg N

In voorbereiding ...

back
next

SyreN Schatter is a gratis service van BioCover A/S

De resultaten van dit model moeten beschouwd worden al seen schatting, gebaseerd op de beste beschikbare kennis. Vanwege de grote complexiteit van zowel het model en de realiteit, kunnen resultaten in het veld variëren van de schatting.

Biocover A/S neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van het schatting model voor consultancy services of andere commerciële doelen.

Ramingen kunnen niet worden gebruikt als meststofbedrijf. Het gebruik van de verzuring moet altijd worden gecorrigeerd met behulp van bestaande meststofplan.

Door vanaf werkbreedte op grasvelden, schade gebeurt als functie van de aanstuurfrequentie in het veld met zware machines.

Snede/Maaibeurt / Doorgang:

Injector breedte:
Slangarm breedte:
Gewicht van de gevulde drijfmest wagen Aantal assen van de aanhangwagen Banden spanning
 ton
 ton

Opbrengst verlies

Slag/baannummer DS Kg DS/ha
Verschil tussen kleine en grote werk breedte:  €